Model plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Sesizări online la cncd.org.ro

Hotărâre CNCD (Damov vs. SRTV)    Altă hotărâre CNCD privind SRTV

 • Cât de corectă și transparentă a fost CONCEDIEREA COLECTIVA DIN 2013?
 • De ce DOAR unii salariați au primit indexarea salariilor de bază ?
 • Exista în TVR persoane angajate fără concurs public?

  IMPORTANT!  Pe 1 martie 2016 expiră dreptul la acțiune de trei ani pentru procesele determinate de asa-numita restructurare.

Potrivit prevederilor O.G. nr. 137/2000 persoana care se considera discriminata poate solicita acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare discriminarii, în termen de 3 ani de la data savârsirii faptei discriminatoare sau de la data când a luat cunostinta de aceasta (art.27).

În drept, conform art. 2 alin. 1 din O.G.137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, constituie discriminare “orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată, care are ca scop sau efect restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”.

5.2.2. O faptă poate fi calificată ca fiind faptă de discriminare dacă îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii :

 •  Existenţa unui tratament diferenţiat manifestat prin deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă (existenţa unor persoane sau situaţii aflate în poziţii comparabile)
 •  Existenţa unui criteriu de discriminare potrivit art. 2, alin. 1 din O.G. nr. 137/2000 republicată. Potrivit legii, criteriile de discriminare sunt: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu.
 •  Tratamentul diferenţiat să aibă drept scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate a unui drept recunoscut de lege;
 •  Tratamentul diferenţiat să nu fie justificat obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop să nu fie adecvate şi necesare.

MODEL

„Către,

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

DOMNULE PREŞEDINTE,

Prin prezenta, subsemnatul(a) …………………………………………………………………………………, domiciliat(ă) în…………………………………………………………………………………………………………, formulez:

PETIȚIE

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, formulez prezenţa PETIŢIE prin care solicit constatarea şi sancţionarea contravenției prevăzută de art. 15 din OG 137/2000 săvârşită la dată de…………………………… de către………………………………, domiciliat/a în ………, str………………, nr………, bloc…….., sc…………., et…………., ap………………….., sector/judeţ……….

Consider că prin fapta ce face obiectul acestei petiţii am fost discriminat/ă.

Vă solicit ca, pe lângă aplicarea amenzii contravenţionale, să dispuneţi acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare discriminarii, precum și obligarea părţii care a săvârşit fapta să publice, în mass-media, un rezumat al hotărârii prin care se constatată săvârşirea contravenţiei, precum şi orice măsură necesară pentru înlăturarea consecinţelor acestei fapte.

De asemenea, solicit să mi se comunice modul de soluţionare a acestei petiţii.

MOTIVELE PETIŢIEI SUNT URMĂTOARELE:

În fapt,……………….(descrierea cât mai detaliată a modului în care s-a produs instigarea la ura rasială sau naţională sau discriminarea, cu indicarea datei şi a personelor implicate, dacă sunt cunoscute; petentul/a trebuie să justifice susţinerea că a fost discriminat/a prin acea faptă; în lipsa justificării, petiţia poate fi respinsă.

În cazul petiţiei formulate de o ONG, trebuie dovedit că discriminarea se manifestă în domeniul ei de activitate şi că aduce atingere unei comunităţi/grup de persoane ori că aduce atingere unei persoane fizice şi această a cerut ONGului să formuleze  acea petiţie)    ………………….

…………………………………………………………………………………………..

În drept, faptele descrise se încadrează în prevederile art. 15 din OG 137/2000 (după caz, faptele se pot încadra şi în alte articole ale ordonanţei care prevăd contravenţii)

Pot dovedi cele afirmate cu:

-următoarele înscrisuri/documente pe care le depun în fotocopie, în 2 exemplare:

-depoziţiile următorilor martori, a căror audiere o solicit în cadrul procedurii de soluţionare a petiţiei:

-înregistrare audio/video relevanţă (de ex, înregistrarea unei emisiuni)

-date statistice  (de la caz la caz, când există şi sunt  relevante în cauza)

Dată,                                                                                          Semnătură,

DOMNULUI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII

Sursa: http://www.apador.org/cum-faci-o-plangere-la-cncd/

Dacă sunteți discriminat și vreți să faceți o plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, aveți mai jos un model și adrea la care trebuie să trimiteți sesizarea:

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3

Sector 1 Bucureşti 010155

Tel: 021-312 65 79, fax: 021-312 65 78

Pagină de Internet: www.cncd.org.ro (se pot face şi sesizări on-line)

E-mail: cncd@cncd.org.ro

 

Acest articol a fost publicat în tvr. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la Model plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Sesizări online la cncd.org.ro

 1. Gheorghita Stan zice:

  Buena ziua si noi Romini suntem Discriminati in Irlanda se fac multe abuz in serviciu discriminare rasim si anticoruptie in Irlanda. In Irlanda Discriminare rasim abuz in servici corputie este pe primul loc in potriva Romini din Irlanda. Cu respect meu din Irlanda :Gheorghita Stan.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s