Irina Radu: „Din cauza numărului ridicat de executări silite este probabil să fie compromisă plata salariilor începând cu 29 Februarie”

Irina-Radu-2

Irina Radu

După cum sunteţi informaţi, instanţa a decis definitiv şi executoriu pe 29.01.2016 ca încă 726 de colegi să beneficieze de indexarea salariilor cu indicele de inflaţie comunicat de INS pentru perioada 2008-2012, precum şi de diferenţa salarială dintre salariul rezultat în 2012 prin indexare şi salariul primit ulterior datei de 7.04.2012, data încetării Contractului Colectiv de Muncă.
Astfel, numărul total al salariaţilor care au acţionat în instanţă SRTV pentru obţinerea de drepturi băneşti ca urmare a CCM încheiat în 2008 şi au obţinut decizii favorabile se ridică la 1116.

Suma plăţilor cumulate către salariaţi este foarte mare şi vine să agraveze în mod extrem criza financiară a SRTV. În plus, situaţia cu care ne confruntăm nu are un precedent nici în SRTV şi nici într-o altă instituţie asemănătoare. De aceea, pentru a evita riscul de încălcare a altor prevederi legale şi a încerca să asigurăm supravieţuirea televiziunii publice, conducerea SRTV s-a consultat cu mai mulţi specialişti în domeniu şi a luat următoarele decizii:

  1. Hotărârea judecătorească din 29.01.2016 va fi pusă în aplicare cât de rapid posibil, funcţie de timpul fizic necesar pentru a calcula sumele care fac obiectul dispozitivului hotărârii judecătoreşti pentru toţi salariaţii intimaţi – deci peste 1100 de dosare de calculat si verificat
  2. Indexarea salariilor pentru perioada 2008-2011 şi primul trimestru din 2012 se va face cu indicele de creştere al preţurilor de consum, conform datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică, respectiv cu 21,42% pentru salariaţii angajaţi până în anul 2008 şi adaptat corespunzător pentru angajările ulterioare (până în primul trimestru 2012);
  3. Va fi calculat salariul cuvenit la data de 7.04.2012 şi vor fi acordate diferenţele salariale dintre acest salariu şi salariul primit până la prima modificare prin acordul părţilor a Contractului Individual de Muncă al fiecărui salariat vizat de hotărârea judecătorească;
  4. În vederea achitării sumelor cuvenite fiecărui salariat potrivit interpretării hotărârii judecătoreşti, vor fi emise decizii de plată semnate de Directorul General Interimar. Departamentul Resurse Umane va opera în sistemul Revisal diferenţele salariale primite de fiecare salariat, pentru a corecta corespunzător contribuţia pentru pensie;
  5. Ca urmare a faptului că reprezentanţii sindicatelor şi ai salariaţilor au respins propunerea de eşalonare pe 5 ani a plăţilor, conducerea SRTV propune salariaţilor eşalonarea de pe o perioadă de 3 ani.

Trebuie precizat că, dacă nu se va agrea o formulă de eşalonare, iar salariaţii vor continua seria executărilor silite, este practic inevitabilă intrarea în incapacitate de plată. Vă informăm că, în momentul de faţă, din cauza numărului ridicat de executări silite este probabil să fie compromisă plata salariilor începând cu 29 Februarie.

Bucureşti, 12.02.2016

Irina Radu

Director General Interimar